Menu
Suy nghĩ của nhân viên

Tôi muốn cải thiện "cuộc sống" ngày mai tốt hơn.

"TOWA" đang tạo ra những sản phẩm quen thuộc với cuộc sống của các vật dụng hàng ngày trong gia đình. 
Điều bạn ấp ủ là nghĩ về "sống" từ quan điểm của khách hàng. 
Vì chúng ta là một người, chúng ta có thể đề xuất những gì chúng ta thực sự cần từ cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi đang chờ đợi một nhóm phát triển thương hiệu "TOWA" với chúng tôi.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top